Open monumentendag 2023

Een kort videoverslag van de open monumentendag 2023 en uitreiking van de Thieskesbloom in Amstenrade
een korte impressie van Open Monumentendag en uitreiking Thieskes Bloom 2023


 

 

Herbeplanting Boterlaantje in Amstenrade.

Wellicht is het de bezoeker/bewoner van Amstenrade opgevallen dat de bomen voor de kerk, aan het Boterlaantje, parallel aan de straat “Aan de Kerk”, geveld zijn. Slechts korte stukken van de een zo imposante bomen staan er nog en wachten om later dit jaar geveld te worden.

Na zorgvuldig onderzoek is gebleken dat de Kastanjebomen, geplant in 1969, er zeer slecht aan toe waren.In overleg met de Stichting Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade en de groendienst van de Gemeente Beekdaelen was het beter om niet alleen een noodkap vaan de bomen te doen, maar ook het laantje geheel opnieuw aan te planten.

Op 4 april 2023 is er een bijeenkomst geweest met de aanwonenden, Stichting Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade en Dhr. Paulissen van ontwerp en voorbereiding Groen, Gemeente Beekdaelen in de Orangerie van Landgoed Amstenrade. Hier werden de mogelijke opties besproken voor herplant van nieuwe bomen, in totaal 16 stuks.Voorafgaand zijn enkele mogelijke bomen uitgezocht, in samenwerking met Gemeente Beekdaelen,  welke hiervoor in aanmerking komen en tijdens de bijeenkomst werd uit de 4 opties gekozen voor de (mannelijke variant) van de Japanse Notenboom – Ginkgo biloba.

De bomen zijn kegel- of zuilvormig, worden goudgeel in de herfst en hebben waaiervormige bladeren. Het is een zeer sterke boom welke het op alle soorten grond goed doet. De hoogte wordt uiteindelijk 15 – 25 meter. 

De nieuwe bomen zullen in het najaar van 2023 geplant worden, nadat de wortels van de huidige kastanjebomen zijn weggehaald

Stichting Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade zal de aankoop van deze bomen financieel ondersteunen. Mocht u ook interesse hebben om een boom te “adopteren” of een sponsoring te doen dan kunt u een donatie doen aan de Stichting BDA.

Dit kan door uw donatie over te maken naar  NL56RABO 0102706042 t.n.v. Stichting Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade

Als Stichting hebben wij ook een RSIN nummer 802728273 wat als voordeel heeft dat u uw donatie kunt opgeven bij de belastingaangifte.


Welkom op de website van de Stichting Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade. Via deze website willen wij u informeren over de zaken welke deze stichting behartigd.

De Stichting heeft tot doel de bescherming en het behoud van het Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade en omgeving, evenals het stimuleren van de restauratie en reconstructie van dit gebied.

Maak kennis met Martha Smyth-Hamers. Als lid van de Stichting Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade vertelt zij graag waarom Amstenrade zo bijzonder is. Martha neemt u graag mee langs de Kerk, de Botermarkt en het Kasteel. Tevens vertelt zij met alle plezier wat het park, de Kloes en de Orangerie u te bieden hebben. In het minimuseum Landgoed Amstenrade komt het verleden weer tot leven!

Meet the locals Martha Smyth-Hamers from Visit Zuid-Limburg on Vimeo.

 

Share this Page: