Franciscus Josephus Hubertus Thissen.

Franciscus Josephus Hubertus Thissen.
Hij werd geboren te Roermond in 1839 en tot priester gewijd in 1863.Hij was professor klassieke talen te Rolduc totdat hij in 1883 benoemd werd tot pastoor van Amstenrade en tot hoofdredacteur van de LIMBURGER KOERIER .

De Limburger Courier , die in 1846 in Heerlen was opgericht als Duitstalig blad , werd vanaf 1869 in het Nederlands geredigeerd. Toen Thissen in 1883 hoofdredacteur werd , had de Limburger Koerier 5100 abonnees, tien jaar later waren dat er 19.800 .Die groei van het lezersbestand was voor een belangrijk deel te danken aan de hoofdartikelen van Thissen . Daarnaast uitte hij vanaf 1893 zijn

kritische ideeën onder het pseudoniem Derckxz in een afzonderlijke rubriek , waarmee hij het sociaal en politiek bewustzijn wekte bij een steeds groter aantal abonnees .
In 1901 werd de zetel van de Limburger Koerier overgebracht naar Maastricht .De grotere afstand en een slepende ziekte beperkten zijn journalistieke activiteit .

Pastoor Thissen overleed in 1907 .Hij werd s’morgens dood aangetroffen in zijn woonkamer in de pastorie te Amstenrade .

Share this Page: