Maria Katharina Kasper

Maria Katharina  Kasper, geboren26 mei 1820 te Dernbach ( Duitsland ) en aldaar overleden en begraven in  februari 1898 was een rooms katholieke religieuze  met de kloosternaam Maria en oprichtster in 1851 van de congregatie Arme Dienstmaagden van Jezus Christus .

Vol overgave wijdde zij haar hele leven aan de zorg voor armen , ouderen en zieken vanuit het gestichte klooster in Dernbach , geholpen door jonge vrouwen uit de omgeving , die toetraden tot de kloostergemeenschap .

Gravin Elvira d’Ansembourg ,geboren 1820 en overleden 1855  op  kasteel te Amstenrade,  was ook zeer begaan met het lot van ouderen , armen en zieken .Ze stelde een geldbedrag ter beschikking voor de bouw van een klooster te Amstenrade  en vroeg Katharina Kasper de zorg voor deze behoeftigen op zich te nemen .Zo geschiedde in 1859 .Uit de  nalatenschap van Gravin Elvira werden ook de kosten voor verpleging en verzorging van 12 verpleegden uit Amstenrade en omliggende dorpen bekostigd.

Katharina Kasper werd op 14  oktober 2018 door paus Franciscus Heilig verklaard .Op 11 november 2018 werd in de Parochiekerk Maria Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade deze heiligverklaring gevierd met een plechtige Eucharistieviering , gevolgd door een gezellig samenzijn op het Kasteel te Amstenrade .

                     Heilige Katharina Kasper bid voor ons !

Share this Page: